Dotočná na Štaindláku s RUKY F KAPCACH od 15:00 do …